top of page

PODSTAWY PRAWNE

Wycena mienia zabużańskiego odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 08.07.2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 z 2005 r. z późn. zm.), której treść zamieszczona jest w poniższym linku: ustawa

Wszelkie czynności rzeczoznawcy majątkowego unormowane są w ustawie z dnia 21.08.1997  roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846, 2185): uogn oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z 2004 r.) ze zmianami  z dnia 27.09.2005 roku (Dz. U. Nr 196, poz. 1628 z 2005 r.) oraz z dnia 26.08.2011 roku (Dz. U. Nr 165, poz. 985 z 2011r.):  rozporządzenie

bottom of page